12 regels voor het leven: een remedie tegen chaos

2 min read

UNIVERSELE WAARDEN

Het is in een postmoderne maatschappij ongepast om nog universele waarden te poneren. Canadees professor Jordan Peterson ziet echter de noodzaak om dit toch te doen. Zoals Aristoteles en grote filosofen in het verleden het ook nodig vonden om via waarden, geboden, normen te zoeken naar geluk en orde in het leven. Daarbij durft de auteur af te wijken van politiek-correcte paden door bijvoorbeeld strijd (schaarste) en ongelijkheid (partnerkeuze) als iets van de natuur te beschouwen. ‘Si vis pacem, para bellum’ wisten de Romeinen. Vandaar het advies van Peterson om de rug te rechten en vertrouwen uit te stralen om problemen te vermijden en respect te krijgen. Je mag heus eens risico nemen (Peterson gebruikt de metafoor van het skateboard). In een vriendenkring of bedrijf word je al vaak getest: is hij eerlijk, betrouwbaar, moedig? De gevolgen zijn soms hard. Moeders zijn enorm empathisch, maar moeten hun kinderen ook loslaten, zien fouten maken, groeien in het leven.

INTROSPECTIE

Zoals Dalrymple in zijn oeuvre meermaals opmerkte, heeft de mens de neiging om zijn ongeluk te externaliseren: de omgeving, pech,… Daarom roept Peterson op om streng, ambitieus maar realistisch voor zichzelf te zijn. Ruim eerst je eigen kamer op aleer in andermans zaken te moeien. Vergelijk je niet op één parameter met een ander, maar bekijk het totale plaatje. Carrière gaat vaak ten koste van vrije tijd of gezin. En kies ook vrienden die je eerlijk en goed voor je zijn. Vriendschap is wederzijds en in goede en kwade dagen. Het gaat niet erom een ander in de steek te laten in tijden van miserie, maar wel hem te helpen er bovenop te komen. Maar belangrijk is niet jezelf te laten meesleuren in een spiraal van ongeluk zoals drugs, misdaad, armoede.

DISCIPLINE

Rousseau heeft met zijn beeld van de nobele wilde de weg richting vrije opvoeding ingezet. Regels en normen beknotten de vrijheid van het kind. Peterson is echter niet van mening dat normen en opvoeding overbodig zijn geworden. Kinderen hebben richting en discipline nodig om verantwoordelijkheid en gemeenschapszin te krijgen. Idealiter met een minimum aan regels, maar wel een noodzakelijk aantal.

WAARHEID

Klassieke waarden als waarheidszin en betekenisgeving vormen regel zeven en acht. In tijden van dictatuur en/ of nihilisme is het verkondigen van de waarheid al een daad van moed. Maar ook persoonlijk vlak is het makkelijker om een leugentje om bestwil te verkondigen. Enkel de waarheid is echter duurzaam en in staat om de wereld beter te maken. Zingeving heeft dan weer te maken met het overstijgen van hedonisme, bereid zijn om de korte termijn in te ruilen voor de lange termijn, bereid zijn offers te dragen voor zichzelf en anderen.

COMMUNICATIE

Peterson is hoogleraar psychologie en heeft in die hoedanigheid geleerd om te luisteren. Niet enkel wat men wil horen, maar ook leren uit andermans gesprekken. Maar ook de andere kant van communicatie krijgt evenzeer belang: gericht spreken, duidelijk, wees doelgericht en leer uit je fouten wanneer je doet wat je zegt.

Recensie geschreven door Pieter Vandermoere

Comments are closed.