studiebegeleiding

Via ons bijlesbureau geven we privéles aan individuele leerlingen, maar ook aan kleine groepjes leerlingen van maximaal een 4-tal leerlingen indien de ouders dat wensen.

Beide situaties zijn ideaal om individuele trajecten uit werken en individuele begeleiding te geven. We bereiden leerlingen ook voor op de examens van de examencommissie indien ze dat bij hun individueel traject willen toevoegen.

Omdat wij garant willen staan voor kwaliteit en een optimaal resultaat nastreven, kan de studiebegeleiding worden gevolgd voor een periode vanaf 8 weken.

We beginnen met een ‘intakegesprek‘: we bespreken in detail jouw specifieke situatie, noden en behoeften en we stellen een begeleidingsplan op maat voor, waarbij we een inschatting maken van het aantal uren begeleiding. We werken met een pakket van minimum 16 uur, verspreid over minstens 8 weken, dat eenvoudig verlengd kan worden.

Vervolgens selecteren we de geschikte coach voor je die gespecialiseerd is in de nodige begeleiding en niveau. Ons team bestaat uit gekwalificeerde leerkrachten die op een pedagogisch verantwoorde en enthousiaste manier met en voor mensen werken. Nadat je akkoord gaat met het begeleidingsplan en de voorgestelde coach, ga je over tot betaling van het begeleidingspakket. Het uurtarief hangt af van de specifieke begeleiding en wordt besproken in het intakegesprek.

Bij de start van de begeleiding spreek je af met je persoonlijke coach welk moment je het beste past om les te krijgen en dan kunnen jullie onmiddellijk aan de slag. Telkens krijg je zo snel mogelijk feedback zodat zowel de ouders als wij de vorderingen van de leerling kunnen volgen. Op die manier kan er snel bijgestuurd worden waar nodig. Bovendien kunnen de ouders en de jongere ook feedback geven over de begeleiding.

We kijken er alvast naar uit om met je samen te werken om jouw doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken! Contacteer ons vrijblijvend via de knop hieronder voor informatie over een intakegesprek.

We organiseren ook taal- en wiskundekampen in de schoolvakanties. De groepjes zijn daar iets groter, namelijk 15 leerlingen per leerkracht en daarom zijn er enkele uren per dag klassikale lessen. Maar de andere uren dienen voor individuele begeleiding door ons hele team voor alle groepen, maximum 30 leerlingen. We voorzien ook rondleidingen en educatieve spellen, een quiz bijvoorbeeld.

Tijdens die kampen zoeken we dus een mix van individuele begeleiding en educatieve collectieve activiteiten. Hiernaast ziet u de flyer van wat we gepland hadden in de zomer van 2020.

F.A.Q.

Hier willen wij al een antwoord geven op de meest voorkomende vragen

Voorlopig alleen voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Op lange termijn ook voor studenten in het hoger onderwijs en voor volwassenen.

Voorlopig geven we bijles voor de vakken wiskunde, economie, informatica, Frans en Engels. Ook helpen we leerlingen examens van de examencommissie voor te bereiden en doen we aan studiebegeleiding: plannen en leren leren.

We zijn van plan om in de kerstvakantie, paasvakantie en zomervakantie educatieve kampen te organiseren. Hou onze website en sociale media zeker in de gaten.

Dat zal in september 2022 of 2023 zijn. Een concrete stap richting dat doel is ons net opgerichte bijlesbureau, ‘Efficiënt Onderwijs’ genaamd. Mijn team en ik willen immers nu al leerlingen helpen met problemen die ze ondervinden in het secundair onderwijs. Dat doen we door bijles aan te bieden, maar ook door educatieve kampen te organiseren in de schoolvakanties. We gaan niet wachten om leerlingen nu al te begeleiden en te helpen.

De aanvraag wel, het gesprek zelf niet. Het gesprek kost 60€ en duurt ongeveer een uur. Het bedrag dient ten laatste een week voor de dag en het uur van het gesprek betaald te worden en daarna krijgt u een bevestiging dat het gesprek vastligt. Indien het gesprek na de betaling om gelijk welke reden één of meerdere keren niet kan doorgaan, wordt telkens een nieuw tijdstip afgesproken. Het gestorte bedrag wordt niet terugbetaald.