efficient onderwijs podcast

Ep. 17 – Klimaat – Jan Jacobs

In deze podcast is Jan Jacobs mijn gast. We hebben het over klimaatpolitiek en de impact daarvan op de maatschappij.

De eenzijdigheid in het debat over het klimaat is hallucinant zowel in de traditionele media als in het onderwijs. Via zijn onderbouwde columns en zijn informatieve tweets verbreekt Jan die eenzijdigheid.

Hij vertolkt bovendien een broodnodige, rationele mening die de illusies van de communistische Klimaatkerk doorprikt.

Deze artikels zijn alvast enkele aanraders:

Zeg niet ‘klimaatontkenner’, zeg ‘klimaatcrimineel’.
CO² heeft nauwelijks tot geen invloed op het klimaat.
Meer hernieuwbare energie zal armoede doen toenemen.

Volg ons op Twitter via @efficientonderwijs en volg Jan via @ockhams.

 

 

 

efficient onderwijs podcast

Ep. 16 – Freinet – Geert Van Hout

Mijn gast Geert Van Hout heeft onlangs bereikt wat wij ook willen bereiken, namelijk de oprichting van een eigen school.

Op 2 september 2019 ging de vzw Freinetscholen Keerpunt van start met hun onderwijsproject: een secundaire Freinet-school. We praten over de organisatorische en inhoudelijke aspecten van zijn project.

Zo komen enerzijds bijvoorbeeld de onderwijsinspectie en anderzijds de visie van de Keerpuntscholen en allerlei Freinet-technieken aan bod.

We eindigen de podcast met een gouden tip van Geert voor al wie een eigen onderwijsproject heeft.

efficient onderwijs podcast

Ep. 15 – Latijn-Loodgieterij – Valentijn Rombaut

Mijn gast is deze keer Valentijn Rombaut. Hij is een elektrotechnicus en ondernemer die bezig is aan zijn specifieke lerarenopleiding. Samen bespreken we of een mix van ASO, TSO en BSO mogelijk en/of wenselijk zou zijn. Hij bekijkt het vanuit zijn ervaring met en in het TSO en BSO, en ik vanuit mijn ervaring in het ASO. Beiden zijn we er immers van overtuigd dat leerlingen er baat zouden bij hebben mochten ze sterk zijn in zowel algemene vakken zoals Nederlands of wiskunde bijvoorbeeld en technische of beroepsvakken als elektrotechnieken of loodgieterij bijvoorbeeld.

efficient onderwijs podcast

Ep. 14 – Wiskunde – Prof. Dr. Bert Smits

Mijn gast is deze keer Prof. Dr. Bert Smits. Als wiskundige en wetenschapper ‘pur sang’ is hij de ideale persoon om het belang van het vak wiskunde in het secundair onderwijs te bespreken.

Prof. Smits benadrukt dat wiskunde op zich niet moeilijk is, maar de manier waarop het vak gegeven wordt, maakt het niet makkelijker. Nu raken de meeste leerlingen te snel ontmoedigd omdat er eigenlijk geen echte beheersing van het vak wiskunde verwacht wordt, waardoor de leerling jaar na jaar verder bouwt op gebrekkige kennis die steeds gebrekkiger wordt. En als je iets niet goed kunt, en steeds slechter kunt, tja, dan is dat niet echt aangenaam natuurlijk.

We bespreken ook nog wat het doel is van wiskunde, wat de basiskennis is die elke leerling zou moeten meekrijgen in het ASO, en prof. Smits vertelt ons ook nog zijn gouden tip voor elke leerling in het secundair onderwijs.

Links naar de twee besproken artikels:

The Case Against Latin

Is wiskunde echt nodig?

efficient onderwijs podcast

Ep. 13 – Gevechtskunst- Mathieu Vernimmen – Deel 2

In deze podcast heb ik Mathieu Vernimmen als gast. Hij is behalve zelfstandig dansinstructeur ook eigenaar van een B&B in Gent. In deel 2 van deze tweedelige podcast bespreken we de positieve invloeden die gevechtskunsten hebben op fysiek en mentaal vlak. Meer bepaald komt Kung Fu ruim aan bod. We hebben ook aandacht voor gewichtstraining en calisthenics.  Ideaal dus volgens ons om mee te helpen een gezonde geest in een gezond lichaam te bereiken, het hoofdthema van deze podcast. Verder hebben we het ook nog even over ondernemingszin en ten slotte geeft Mathieu zijn gouden tip mee aan leerlingen voor het secundair onderwijs.

efficient onderwijs podcast

Ep. 12 – Dans- Mathieu Vernimmen – Deel 1

In deze podcast heb ik Mathieu Vernimmen als gast. Hij is behalve zelfstandig dansinstructeur ook eigenaar van een B&B in Gent. In deel 1 van deze tweedelige podcast bespreken we de positieve invloeden die dansen heeft op fysiek en mentaal vlak. Ideaal dus volgens ons om mee te helpen een gezonde geest in een gezond lichaam te bereiken, het hoofdthema van deze podcast.

efficient onderwijs podcast

Ep. 11 – Diversiteit – Saskia Vandeputte – Deel 2

In deze podcast is Saskia Vandeputte mijn gast. In deel 2 van deze tweedelige podcast bespreken we diversiteit in de klas en de rol van de overheid in het tot stand brengen daarvan.

Verder hebben we het ook nog over het verschil in onderwijs waarbij de leerkracht centraal staat en waarbij de leerling centraal staat.

De shownotes vind je terug via deze link: https://efficientonderwijs.be/shownotes-podcast-ep-10-ep-11/.

efficient onderwijs podcast

Ep. 10 – Differentiatie – Saskia Vandeputte – Deel 1

In deze podcast is Saskia Vandeputte mijn gast. In deel 1 van deze tweedelige podcast bespreken we ‘Schoolmakers’ en haar rol erin. Veel tijd en aandacht gaat ook naar differentiatie in de klas, leren en leerprocessen. De shownotes vind je terug via deze link: https://efficientonderwijs.be/shownotes-podcast-ep-10-ep-11/.

efficient onderwijs podcast

Ep. 9 – Podcasts Geschiedenis – Pieter Vandermoere

In deze podcast is Pieter Vandermoere opnieuw mijn gast. We bespreken enerzijds enkele podcasts over geschiedenis en anderzijds het nut en belang van het medium podcasts. We beginnen met onze ode aan ‘De Bourgondiërs’, het boek en de podcast van Bart Van Loo. Maar ook de uitstekende podcasts van Johan Op de Beeck komen aan bod: ‘De Zonnekoning’, ‘Napoleon’ en ‘Het Verlies van België’.

Pieter en ik spreken eveneens uitvoerig over hoe geschiedenis (in het secundair onderwijs) dikwijls veel te eenzijdig bekeken wordt, te weinig vanuit verschillende invalshoeken. We vinden dat zeker leerlingen uit het secundair onderwijs in contact moeten komen met verschillende standpunten zodat ze zelf hun mening kunnen vormen op een zeer degelijk geïnformeerde manier.

In deze podcast wordt één lied van Adrian Von Ziegler afgespeeld, een artiest met op dit moment 860 000 volgers op YouTube. We mogen zijn muziek gratis gebruiken (het lied zelf heb ik gekocht) als we hem de ‘credits’ geven, dus bij deze ook in het Engels: “Music by Adrian von Ziegler”. In de podcast van ‘De Bourgondiërs’ komt hetzelfde lied aan bod bij het verhaal over de strijd tussen Filips De Goede en Jacoba Van Beieren.

Podcasts die vermeld worden en te vinden zijn op o.a. Apple Podcasts, Google Podcasts en Stitcher: De Bourgondiërs, De Zonnekoning, Napoleon, Het Verlies van België, The History of Rome, Revolutions, The Fall of Rome, Tides of History, 12 Byzantine Rulers en Norman Conquests. Veel plezier ermee!

efficient onderwijs podcast

Ep. 8 – Leerkracht – Elke

In deze podcast heb ik Elke als gast, een jonge en gemotiveerde leerkracht. We hebben het over haar ervaringen in het onderwijs als leerkracht en over haar vakken geschiedenis en Nederlands. Maar ook de dikwijls nefaste rol van de overheid in ons onderwijs komt aan bod, met als voorbeeld natuurlijk het M-decreet, dé grote miskleun van de voorbije decennia.

Taaltest hogeschool Odisee
M-decreet
13,9 miljard euro budget voor onderwijs en vorming