Privacybeleid 

Door het gebruiken van onze website ga je akkoord met het privacybeleid. Bovendien zullen wij je hier extra op wijzen wanneer bepaalde gegevens worden opgevraagd, via bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier.
Het waarborgen van uw privacy is een belangrijke taak voor ons. Daarom schrijven we in ons privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons verstrekt. Volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Bankrekeningnummer
-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.
Tevens verzamelen wij geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.

Waarom wij deze gegevens nodig hebben
Wij verzamelen deze persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Door het gebruiken van deze gegevens hopen wij u een optimale service te kunnen bieden die voor u zo aangenaam mogelijk werkt.

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
  • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
  • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een afgesloten overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mailadres of ons fysiek adres.

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wilt over de beveiliging van uw gegevens, neem dan steeds contact met ons op.

Vragen
Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn wanneer het gaat om het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u toch nog vragen of opmerkingen heeft mag u dit ons steeds laten weten via ons e-mailadres of fysiek adres.