diensten

bijlesbureau

Via ons bijlesbureau geven we privéles aan individuele leerlingen, maar ook aan kleine groepjes leerlingen van maximaal een 4-tal leerlingen indien de ouders dat wensen.

Beide situaties zijn ideaal om individuele trajecten uit werken en individuele begeleiding te geven. We bereiden leerlingen ook voor op de examens van de examencommissie indien ze dat bij hun individueel traject willen toevoegen.

Contacteer ons vrijblijvend voor een intakegesprek.

We organiseren ook taal- en wiskundekampen in de schoolvakanties. De groepjes zijn daar iets groter, namelijk 15 leerlingen per leerkracht en daarom zijn er enkele uren per dag klassikale lessen. Maar de andere uren dienen voor individuele begeleiding door ons hele team voor alle groepen, maximum 30 leerlingen. We voorzien ook rondleidingen en educatieve spellen, een quiz bijvoorbeeld.

Tijdens die kampen zoeken we dus een mix van individuele begeleiding en educatieve collectieve activiteiten. Hiernaast ziet u de flyer van wat we gepland hadden in de zomer van 2020.

Eigen school

Het project Efficiënt Onderwijs gaat een heel nieuw netwerk van ambitieuze secundaire scholen oprichten waar elke leerling kan excelleren en zijn ware potentieel kan vervullen, waar elke leerkracht optimaal zijn vakkennis kan delen en waar ouders hun kinderen vol vertrouwen en enthousiasme naartoe kunnen brengen.

efficiënt onderwijs

Efficiënt Onderwijs biedt leerlingen individuele trajecten en individuele begeleiding aan om zo efficiënt, effectief, doelgericht en aangenaam mogelijk hun diploma secundair onderwijs te behalen.

Door onze intense focus op cognitieve en metacognitieve vaardigheden zullen onze leerlingen een niveau halen dat ver boven de eindtermen ligt voor bijvoorbeeld begrijpend lezen, financiële geletterdheid en wiskunde.

F.A.Q.

Hier willen wij al een antwoord geven op de meest voorkomende vragen

Voorlopig alleen voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Op lange termijn ook voor studenten in het hoger onderwijs en voor volwassenen.

Voorlopig geven we bijles voor de vakken wiskunde, economie, informatica, Frans en Engels. Ook helpen we leerlingen examens van de examencommissie voor te bereiden en doen we aan studiebegeleiding: plannen en leren leren.

We zijn van plan om in de kerstvakantie, paasvakantie en zomervakantie educatieve kampen te organiseren. Hou onze website en sociale media zeker in de gaten.

Dat zal in september 2022 of 2023 zijn. Een concrete stap richting dat doel is ons net opgerichte bijlesbureau, ‘Efficiënt Onderwijs’ genaamd. Mijn team en ik willen immers nu al leerlingen helpen met problemen die ze ondervinden in het secundair onderwijs. Dat doen we door bijles aan te bieden, maar ook door educatieve kampen te organiseren in de schoolvakanties. We gaan niet wachten om leerlingen nu al te begeleiden en te helpen.

Nee. Het gesprek kost 60€ en duurt ongeveer een uur. Het bedrag dient ten laatste een week voor het gesprek betaald te worden. Indien het gesprek na de betaling om gelijk welke reden één of meerdere keren niet kan doorgaan, wordt telkens een nieuw tijdstip afgesproken. Het betaalde bedrag wordt niet terugbetaald.