efficiënt onderwijs

Efficiënt Onderwijs biedt leerlingen individuele trajecten en individuele begeleiding aan om zo efficiënt, effectief, doelgericht en aangenaam mogelijk hun diploma secundair onderwijs te behalen.

Door onze intense focus op cognitieve en metacognitieve vaardigheden zullen onze leerlingen een niveau halen dat ver boven de eindtermen ligt voor bijvoorbeeld begrijpend lezen, financiële geletterdheid en wiskunde.

Onze methode opent de mogelijkheid om via de examencommissie de eindtermen van de derde graad van bepaalde vakken eerder te behalen dan de standaard zes jaar. Leerlingen die daarin slagen blijven we verder begeleiden om hun niveau van die vakken steeds te verbeteren ter voorbereiding van het hoger onderwijs.

De examencommissie beschouwen we als een efficiënt en onderbenut middel voor leerlingen om bepaalde doelen vroeger dan de standaard zes jaar te bereiken. Dat kan gaan over de eindtermen van een vak, van meerdere vakken of zelfs van alle vakken van een volledige graad.

Via individuele trajecten, uitgewerkt in samenspraak met de leerling en zijn ouders, is dat mogelijk. Onder andere flexibele uurroosters, graadklassen en individuele begeleiding helpen de leerling om zijn eigen traject uit te werken en op die manier zijn potentieel zo maximaal mogelijk te benutten.

Elke leerling profiteert op zijn manier van de cultuur van intellectuele ambitie die we creëren, de verantwoordelijkheidszin die we meegeven en de interne motivatie gecombineerd met een sterke discipline die we stimuleren.

Onze leerkrachten begeleiden de leerlingen in hun trajecten en ondersteunen het leren van de leerlingen. Effectieve instructie zorgt ervoor dat leerlingen meer en diepgaander leren. Het boek ‘Wijze lessen’ is een grote aanrader en inspiratie over dat onderwerp. Instructie is de verzameling van de bewuste methodieken of werkvormen die de leraar gebruikt om het leren van leerlingen te ondersteunen. Leren betekent dan weer dat er sprake is van een permanente verandering in het langetermijngeheugen van de leerling.

Ondanks ons natuurlijk vermogen om te leren, zijn onze strategieën tijdens het leren vaak niet echt effectief. Ook weten we dat mensen –en dus ook onze leerlingen– bijzonder veel moeite hebben om in te schatten hoe goed ze bepaalde leerstof beheersen. Dat maakt het reguleren, het regelen en organiseren van het eigen leren tot een grote uitdaging, terwijl een doel van het onderwijs toch is om leerlingen keuzes te leren maken om hun eigen leren effectief te reguleren.

Onze leerkrachten zijn zich bewust van de metacognitieve vaardigheden die leerlingen moeten beheersen en hoe ze die moeten aanleren. Bij metacognitieve vaardigheden horen het plannen en monitoren van het eigen leren en het evalueren en bijsturen van het leerproces.

Behalve metacognitieve vaardigheden zijn cognitieve vaardigheden onontbeerlijk. Een leerling kan het eigen leren efficiënter en effectiever maken door bijvoorbeeld zichzelf te toetsen over de leerstof of door de oefeningen met de leerstof te spreiden over de tijd.

Onze manier van werken is gebaseerd op bevindingen uit twee wetenschapsvelden, de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies. Het boek ‘Wijze Lessen’ is zoals eerder gezegd, een grote aanrader, voor leerkrachten, maar ook voor leerlingen en ouders. De principes die we toepassen vormen het fundament voor een effectieve les.

We weten wat werkt en we passen het toe. Onze leerlingen verdienen de meest optimale leerervaring en ze krijgen het.