WAT BEDOELEN WE MET EFFICIËNT ONDERWIJS ?

Tijd gaat snel voorbij en is iets dat nooit meer terugkomt. Dat maakt tijd wellicht het meest waardevolle goed in ons leven. Jammer genoeg beseffen kinderen of jongeren dat veel te weinig op een cruciaal moment in hun leven.

Laten we daarom geen kostbare tijd verspillen en alvast die van onze kinderen zo efficiënt, doelgericht, nuttig en aangenaam mogelijk besteden om hen te onderwijzen in de nodige kennis, vereiste vaardigheden en essentiële attitude die ze nodig hebben om zo lang mogelijk gelukkig en succesvol te kunnen zijn in onze maatschappij.

“tijd is wellicht het meest waardevolle goed in ons leven”

Wij willen een efficiënt onderwijs bereiken door onderwijs op een andere manier te organiseren, inhoudelijk anders in te vullen en meer zelfbeschikking voor de leerling te voorzien.

Meer uitleg over hoe we dat specifiek willen doen, vind je hieronder terug.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE DOELEN ?

Wij willen het mogelijk maken voor de gemiddelde Vlaamse leerling om zijn diploma algemeen secundair onderwijs sneller te behalen dan nu het geval is. We willen er eveneens voor zorgen dat die leerling zo snel mogelijk in staat is om zelfstandig te studeren. Ten slotte willen we hem klaarstomen voor het hoger onderwijs én de essentiële attitude, kennis en vaardigheden meegeven om al op jongvolwassen leeftijd op eigen benen te staan in de echte wereld.

Die doelen stemmen we dan zoveel mogelijk af op de persoonlijke doelen van de leerling. Een voorbeeld van zo’n persoonlijk doel kan zijn om een diploma voltijds gewoon secundair onderwijs te behalen op 16-jarige leeftijd via de examencommissie. Op die manier kan de leerling indien gewenst sneller naar het hoger onderwijs, of kan die sneller beginnen te werken in een bedrijf, of er zelf een oprichten, of bijvoorbeeld een studiejaar overdoen in een anderstalige school om een vreemde taal nagenoeg perfect te beheersen. Ideeën genoeg. Zo heeft hij voor zichzelf heel wat vrijheid en mogelijkheden gecreëerd die de gemiddelde leerling van dezelfde leeftijd niet heeft.

“een persoonlijk doel kan zijn om op 16-jarige leeftijd

een diploma ASO te behalen en zo heel wat vrijheid

en mogelijkheden te creëren die leeftijdsgenoten niet hebben”

De gemiddelde Vlaamse leerling van gelijk welke leeftijd krijgt al die opties niet. Te veel leerlingen die na zes jaar afstuderen in het gewoon secundair onderwijs slagen er bovendien niet in om op een zelfstandige, doelgerichte en efficiënte manier te studeren en te plannen eens ze in het hoger onderwijs terechtkomen. Te veel studenten falen in hun eerste jaar, te veel studenten veranderen van richting en sommigen falen dan nóg eens. Al die verspilde tijd, al die verspilde middelen.

De nodige mentaliteit, kennis en vaardigheden om al vanop jongvolwassen leeftijd op eigen benen te willen en kunnen staan in de echte wereld hebben ze al helemaal niet meegekregen. Dus krijgen we heel wat 18-jarigen die qua mentaliteit eigenlijk nog kinderen zijn en nog veel te afhankelijk zijn van hun mama en papa.

“heel wat 18-jarigen zijn qua mentaliteit nog kinderen

en nog te afhankelijk van mama en papa”

De gemiddelde school geeft dat allemaal niet mee. Zes jaar spenderen de leerlingen in het algemeen secundair onderwijs en die jaren zullen ze op studiegebied zelf ongetwijfeld zelden als efficiënt, doelgericht, nuttig of aangenaam omschrijven. Hun kostbare tijd, hun jeugd, moet daarom veel beter besteed worden. Dat is ook nodig om hen op alle vlakken voor te bereiden op enerzijds de richting die ze kiezen in het hoger onderwijs en anderzijds om al vanop jonge leeftijd zelfredzaam te zijn.

HOE WILLEN WE ONDERWIJZEN ?

Wij willen een efficiënt onderwijs bereiken door onderwijs op een andere manier te organiseren, inhoudelijk anders in te vullen en meer zelfbeschikking voor de leerling te voorzien.

Die drie factoren zullen ultiem gerealiseerd worden door de oprichting van een eigen school. Wij zijn ervan overtuigd dat we via een eigen school een zo efficiënt mogelijk onderwijstraject kunnen bieden aan zoveel mogelijk leerlingen. We zijn volop bezig met de oprichting van een eigen school, maar het zal nog wel eventjes duren vooraleer het eerste schooljaar van start zal kunnen gaan.

Meer over de oprichting van een eigen school vind je hier terug. En indien je daarbij wil helpen, dan kan je hier terecht.

“via de oprichting van een eigen school en een gepersonaliseerde studiebegeleiding kunnen we een zo efficiënt mogelijk

onderwijstraject bieden aan zoveel mogelijk leerlingen”

Ondertussen kunnen we wel al leerlingen op een andere manier helpen, namelijk via gepersonaliseerde studiebegeleiding. Die studiebegeleiding kunnen we zowel individueel als aan meerdere leerlingen op hetzelfde moment bieden. Op basis van je voorkeuren en doelen kiezen we de vakken die inhoudelijk het belangrijkst zijn voor jou en plannen we samen het traject om je doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken.

Meer over de gepersonaliseerde studiebegeleiding vind je hier terug.