project efficiënt onderwijs

Inleiding

Individuele trajecten & individuele begeleiding aanbieden én gebruikmaken van de examencommissie op grote schaal om bepaalde doelen te realiseren, dat is wat de allereerste secundaire school van het project Efficiënt Onderwijs zal onderscheiden van alle andere scholen in heel Vlaanderen.

Volgens cijfers van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming waren er in het schooljaar 2018-19 940 scholen in het gewoon secundair onderwijs en géén enkele van die 940 scholen biedt aan wat wij aan elke leerling in onze school willen aanbieden. Dus ik overdrijf echt niet wanneer ik het woord ‘uniek’ gebruik.

Uiteraard gaat ons project over veel meer dan alleen over individuele trajecten en het gebruikmaken van de examencommissie. Deze podcast dient net om te beschrijven en uit te leggen waarover allemaal, maar nu kennen jullie alvast ons ‘Unique Selling Point’, ons verkoopargument als het ware.

Voor alle duidelijkheid wil ik zeker eerst eens helder uitleggen wat ik bedoel met individuele trajecten en individuele begeleiding. De kans is heel groot dat jullie, de luisteraars, weten wat ik bedoel, maar daar mag geen twijfel over bestaan. Het is te belangrijk en het komt te veel voor in deze podcast -het Efficiënt Onderwijs logo verwijst zelfs naar ‘individueel traject- en daarom wil ik potentiële misverstanden vermijden.

Met individuele begeleiding bedoel ik één leerkracht voor één leerling, 1 op 1 uitleg geven, lesgeven, voor een bepaalde tijd. Zoals bij privéles gebeurt of individuele bijles op scholen na de schooluren bijvoorbeeld.

Met individueel traject bedoel ik het traject in het secundair onderwijs dat de leerling in samenspraak met z’n ouders en leerkrachten besproken en uitgewerkt heeft. Laten we eens vergelijken met een gewone, gemiddelde secundaire school. En laten we ASO nemen aangezien we in de eerste plaats ASO willen aanbieden. Nu volgen leerlingen van een bepaalde richting allemaal hetzelfde traject, een collectief traject zeg maar: een bepaald aantal uren per vak, een bepaald aantal vakken per jaar, bepaalde doelen die per jaar bereikt moeten worden, en dat 6 jaar aan een stuk om uiteindelijk alle doelen (alle eindtermen) te behalen en dus je diploma secundair onderwijs te krijgen. Via individuele trajecten willen wij het mogelijk maken om de eindtermen van een bepaald vak, of zelfs van een volledig studiejaar, eerder te bereiken dan het standaardtraject. Zo kan bijvoorbeeld een leerling die talent heeft voor wiskunde de eindtermen van bijvoorbeeld het vierde jaar al halen op drie jaar ipv op vier jaar. Dat kan gebeuren via examens binnen de school of via de examencommissie.

Het probleem

Om uit te leggen waarom we dit project begonnen zijn, wil ik eerst het probleem beschrijven dat dringend een oplossing nodig heeft. Dat probleem: de dalende kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen.

De PISA-resultaten van 2018 over het secundair onderwijs liegen er niet om: de scores voor wiskunde, wetenschappen, leesvaardigheid en financiële geletterdheid gaan verder achteruit.

Voor wiskunde duurt het nu 10 maanden langer vooraleer onze 15-jarigen hetzelfde niveau halen als in 2000. Het aantal wiskundetoppers is bijna gehalveerd. Voor leesvaardigheid is de schoolse vertraging 9 maand langer, voor wetenschappen 6 maanden. En dat waren de toch wel hallucinante cijfers vóór Corona.

Voorstellen van eerder dit jaar om oriënterings- en toelatingsproeven te organiseren voor alle studenten die hun secundair diploma al op zak hebben en naar het hoger onderwijs willen, wijzen er eveneens op dat het niveau bedroevend is. Minister van Onderwijs Ben Weyts stelde eind vorig jaar ook al voor om een 7e jaar ASO in te richten als voorbereiding op het hoger onderwijs. Compleet absurd is dat, want leerlingen zouden er net minder lang moeten over doen om hun diploma secundair onderwijs te halen dan de standaard zes jaar.

Het huidige Vlaamse onderwijs blijkt dus van lage kwaliteit, nauwelijks efficiënt en weinig effectief. Het kwalitatieve onderwijs van weleer, is niet meer. Concentratiescholen, onveiligheid in en rond de school, politisering van de eindtermen, politieke correctheid, radicale inclusie en indoctrinatie versterken bovendien de neerwaartse spiraal waarin het onderwijs zich bevindt.

Vlaamse leerlingen hebben daarbij ook nog eens de laagste prestatiemotivatie van de hele OESO. Een 6 op 10 is ook al goed, en leerlingen die meer in hun mars hebben moeten hun plan trekken. Die kortzichtigheid vormt de grootste bedreiging van onze welvaart, in een Vlaanderen waar onze grijze hersencellen onze enige natuurlijke grondstof zijn. Lage verwachtingen leiden zelden tot grootse prestaties.

We moeten beter doen. We zullen ook beter doen. Het project Efficiënt Onderwijs gaat een heel nieuw netwerk van ambitieuze secundaire scholen oprichten waar elke leerling kan excelleren en zijn ware potentieel kan vervullen, waar elke leerkracht optimaal zijn vakkennis kan delen en waar ouders hun kinderen vol vertrouwen en enthousiasme naartoe kunnen brengen.

Oplossing

Dat is ons antwoord op het probleem: een eigen school oprichten en als alles goed gaat, een eigen netwerk van scholen. Dat is natuurlijk uiterst ambitieus, zelfs één school oprichten uit het niets is al een gigantische uitdaging. Dat beseffen we uiteraard, maar elke dag werken we daaraan.

Een concrete stap richting dat doel is ons net opgerichte bijlesbureau, ‘Efficiënt Onderwijs’ genaamd. Mijn team en ik willen immers nu al leerlingen helpen met problemen die ze ondervinden in het secundair onderwijs.

Dat doen we door bijles aan te bieden, maar ook door educatieve kampen te organiseren in de schoolvakanties. We gaan niet wachten om leerlingen nu al te begeleiden en te helpen, want de start van het allereerste schooljaar van onze allereerste school zal pas in 2022 of 2023 zijn.

Die school zal in de eerste plaats een vrije, gesubsidieerde school zijn in regio Gent of Brugge zijn die algemeen secundair onderwijs aanbiedt. We beginnen op z’n minst met een eerste graad, maar we willen zo snel mogelijk de drie graden uitbouwen. Daarna willen we een heel netwerk van scholen oprichten waarin ook TSO, BSO, KSO, BuSO en volwassenenonderwijs aangeboden zal worden. Op lange, lange termijn willen we ook internaten, kleuter- en lagere scholen, en zelfs kinderopvang, oprichten over heel Vlaanderen.

Podcast

Beluister hieronder op YouTube, of op podcastapps zoals Apple Podcasts en Spotify, onze podcast waarin u de volledige uitleg van ons project kan terugvinden.