flow

Onze leerlingen verdienen de meest optimale leerervaring en ze krijgen het. Met het begrip ‘optimale leerervaring’ wil ik specifiek verwijzen naar een ander begrip, namelijk ‘flow’. Dat is de psychologie van de optimale ervaring, een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn bezigheden.

Flow wordt gekenmerkt door gerichte energie en activiteit op de desbetreffende bezigheden, volledige betrokkenheid daarbij, alsook het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert. Verder kunnen mensen in de staat van ‘flow’ boven hun eigen kunnen uitstijgen en sneller leren en nieuwe inzichten verkrijgen. De belangrijkste theoreticus achter dit concept is de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi.

Volgens Csikszentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door ten minste een aantal van de volgende acht kenmerken:

Een duidelijk doel; 2. Concentratie en doelgerichtheid; 3. Verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf; 4. Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij; 5. Onmiddellijke feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men daarop het eigen handelen direct kan aanpassen; 6. Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn heel uitdagend maar nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren; 7. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit; 8. De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg aangenaam.

Klinkt dat allemaal als iets dat op de gemiddelde school bereikt wordt?

Flow, de optimale mentale toestand, is onder andere iets wat wij zoveel mogelijk willen aanbieden en creëren voor onze leerlingen door onder andere dus onze individuele trajecten en individuele begeleiding. Dat wil niet zeggen dat we leerlingen willen afzonderen of niet in kleine groepjes willen laten werken of helemaal geen klassikale lessen meer willen geven. Het betekent wel dat we leerlingen de kans willen aanbieden om de situatie te creëren om flow te bereiken, hetzij individueel, met twee of in kleine groepjes. Als de leerlingen dan bepaalde behaalde leerresultaten willen omzetten naar geslaagde examens om bepaalde doelen sneller te bereiken, dan kunnen ze via de examencommissie doen, waarbij wij hen uiteraard begeleiden.

Podcast

Beluister hieronder op YouTube, of op podcastapps zoals Apple Podcasts en Spotify, onze podcast waarin u de volledige uitleg van ons project kan terugvinden.