STUDIEBEGELEIDING

Bij ons kunnen leerlingen van het secundair onderwijs terecht voor gepersonaliseerd onderwijs in de vorm van individuele trajecten en individuele studiebegeleiding. Die begeleiding geven we bij de leerling thuis in samenspraak met de ouders en gebeurt na de schooluren, in de weekends of tijdens de schoolvakanties.

Behalve individuele studiebegeleiding bieden we ook collectieve studiebegeleiding, bij de leerling thuis die zelf afspreekt met andere leerlingen, en educatieve kampen, op locatie, aan. In beide gevallen gaat het over een combinatie van (klassieke) lessen en begeleiding in kleine groepjes waar er ook gewerkt kan worden aan individuele trajecten. Bij de educatieve kampen komen er ook andere activiteiten aan te pas zoals rondleidingen of educatieve spellen. Die kampen duren telkens slechts een week en hebben dus een beperkt, specifiek doel met eveneens een meer ontspannend en vrijblijvend karakter.

Bij de studiebegeleiding moeten we eerst bepalen wat het ultieme doel ervan is. Misschien wil je hulp bij een bepaald vak, of meerdere vakken, of misschien wil je sneller je diploma behalen (dat kan via de examencommissie), of misschien kies je ervoor om jezelf nog beter te willen voorbereiden op het hoger onderwijs. Misschien kies je zelfs voor al die opties tegelijk.

“bij studiebegeleiding moeten we

eerst bepalen wat het ultieme doel ervan is”

Als je studiebegeleiding wil om je diploma secundair onderwijs sneller te behalen of om jezelf beter voor te bereiden op het hoger onderwijs beslissen we samen welke vakken meer aandacht zullen krijgen dan de andere. Dat doen we zodat we de gekozen vakken inhoudelijk kunnen aanpassen en verbeteren om enerzijds het behalen van het diploma secundair onderwijs te versnellen en anderzijds om de leerling al beter voor te bereiden op het hoger onderwijs.

We kiezen dus voor meer specialisatie zodat we efficiënter en doelgerichter kunnen werken. Een grondige en nauwkeurige studieplanning op maat ontwerpen is daarbij van immens belang. Daaraan zal heel wat aandacht en tijd besteed worden. We zoeken daarbij samen naar een evenwicht tussen tijd om te studeren en tijd om te ontspannen.

“we zoeken samen naar een evenwicht

tussen tijd om te studeren en tijd om te ontspannen”

Time-management (tijdsbeheer) is vanzelfsprekend onontbeerlijk bij efficiënt onderwijs, net zoals zo snel mogelijk leren om zelfstandig te studeren (plannen, leren leren, geheugentechnieken), doelen leren te formuleren en de groeimentaliteit te kweken die nodig is voor de leerling om zichzelf volledig te ontplooien.

Een voorbeeld van onze werkwijze bij de educatieve kampen vindt u terug op onze pagina zomerlessen 2020. De werkwijze van de individuele en collectieve studiebegeleiding beschrijven we hieronder. Omdat wij garant willen staan voor kwaliteit en een optimaal resultaat nastreven, kan de studiebegeleiding worden gevolgd voor een periode vanaf 8 weken.

We beginnen met een ‘intakegesprek‘: we bespreken in detail jouw specifieke situatie, noden en behoeften en we stellen een begeleidingsplan op maat voor, waarbij we een inschatting maken van het aantal uren begeleiding. We werken met een pakket van minimum 16 uur, verspreid over minstens 8 weken, dat eenvoudig verlengd kan worden.

Vervolgens selecteren we de geschikte coach voor je die gespecialiseerd is in de nodige begeleiding en niveau. Ons team bestaat uit gekwalificeerde leerkrachten die op een pedagogisch verantwoorde en enthousiaste manier met en voor mensen werken. Nadat je akkoord gaat met het begeleidingsplan en de voorgestelde coach, ga je over tot betaling van het begeleidingspakket. Het uurtarief hangt af van de specifieke begeleiding en wordt besproken in het intakegesprek.

Bij de start van de begeleiding spreek je af met je persoonlijke coach welk moment je het beste past om les te krijgen en dan kunnen jullie onmiddellijk aan de slag. Telkens krijg je zo snel mogelijk feedback zodat zowel de ouders als wij de vorderingen van de leerling kunnen volgen. Op die manier kan er snel bijgestuurd worden waar nodig. Bovendien kunnen de ouders en de jongere ook feedback geven over de begeleiding.

We kijken er alvast naar uit om met je samen te werken om jouw doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken!