STUDIEBEGELEIDING

Bij ons kunnen leerlingen van het secundair onderwijs terecht voor gepersonaliseerd onderwijs in de vorm van individuele en collectieve studiebegeleiding. Die begeleiding geven we bij de leerling thuis in samenspraak met de ouders. Het is ook mogelijk om bij een leerling thuis aan meerdere leerlingen op hetzelfde moment gezamenlijk studiebegeleiding te geven indien ouders dat wensen en willen organiseren. Op die manier zal de prijs per leerling dan ook lager liggen dan bij individuele begeleiding.

Bij de individuele of gezamenlijke studiebegeleiding moeten we eerst bepalen wat het ultieme doel ervan is. Misschien wil je hulp bij een bepaald vak, of meerdere vakken, of misschien wil je sneller je diploma behalen (dat kan via de examencommissie), of misschien kies je ervoor om jezelf nog beter te willen voorbereiden op het hoger onderwijs. Misschien kies je zelfs voor al die opties tegelijk.

“bij studiebegeleiding moeten we

eerst bepalen wat het ultieme doel ervan is”

Als je studiebegeleiding wil om je diploma secundair onderwijs sneller te behalen of om jezelf beter voor te bereiden op het hoger onderwijs beslissen we samen welke vakken meer aandacht zullen krijgen dan de andere. Dat doen we zodat we de gekozen vakken inhoudelijk kunnen aanpassen en verbeteren om enerzijds het behalen van het diploma secundair onderwijs te versnellen en anderzijds om de leerling al beter voor te bereiden op het hoger onderwijs.

We kiezen dus voor meer specialisatie zodat we efficiënter en doelgerichter kunnen werken. Een grondige en nauwkeurige studieplanning op maat ontwerpen is daarbij van immens belang. Daaraan zal heel wat aandacht en tijd besteed worden. We zoeken daarbij samen naar een evenwicht tussen tijd om te studeren en tijd om te ontspannen.

“we zoeken samen naar een evenwicht

tussen tijd om te studeren en tijd om te ontspannen”

Time-management (tijdsbeheer) is vanzelfsprekend onontbeerlijk bij efficiënt onderwijs, net zoals zo snel mogelijk leren om zelfstandig te studeren (plannen, leren leren, geheugentechnieken), doelen leren te formuleren en de groeimentaliteit te kweken die nodig is voor de leerling om zichzelf volledig te ontplooien.

We kijken er alvast naar uit om met je samen te werken om jouw doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken !

stijn derudder